Table of Contents Table of Contents
Previous Page  56 / 56
Information
Show Menu
Previous Page 56 / 56
Page Background

Registrasie en veri kasie is

NOU oop.

Veri eer

asseblief u besonderhede indien u ’n bestaande

aandeelhouer is of vanaf Maandag 18 Julie 2016 as ’n

NUWE

aandeelhouer registreer.

SEB-Veri kasieagent

Velocity Trade Financial Services (Edms) Bpk

1ste Vloer

Mainweg 200

Claremont

Kaapstad

7708

Posadres

Velocity Trade Financial Services (Edms) Bpk

Posbus 23463

Claremont

Kaapstad

7735

Oordragsekretarisse

Link Market Services (Edms) Bpk

13de Vloer Rennie House

Ameshoffstraat 19

Braamfontein

2001

Suid-Afrika

VIR MEER

INLIGTING

YeboYethu-aandeelhouerdienste

Telefoon:

+27 82 241 0001 (Tolvry vanaf Vodacom-selfoon)

+27 10 285 0090 (Standaard oproeptariewe geld)

Faks: +27 86 249 1030

E-pos:

support@yeboyethushares.co.za

Webwerf:

www.yeboyethushares.co.za

Link Market Services is aangestel as die oordragsekretarisse en Velocity sal die SEB-

Veri kasieagent en voorkeurdiensverskaffer wees om YeboYethu by te staan met die

SEB-veri kasie van geregtige persone en sal YeboYethu-aandeelhouers bystaan om

hulle YeboYethu-aandele op die JSE se SEB-segment deur ’n “Voorkeurmakelaar” vanaf

Maandag 18 Julie 2016 te verhandel.

Skakel u eie gekose

JSE-makelaar

OF